Followers

Music

Wednesday, 21 November 2012

Rantai makanan

Rantai makanan ialah hubungan makanan antara spesies dalam satu ekosistem atau tempat tinggal.

Siratan makanan pula ialah gabungan beberapa rantai makanan. Ini kerana jarang sekali sesuatu sumber 
makanan dimakan oleh hanya satu jenis hidupan sahaja.

Semua rantai makanan bermula dengan autotrof, sama ada tumbuhan ataupun mikroorganisma.


Rantai Makanan 
1.
Perhubungan makanan antara organisma
 hidup boleh ditunjukkan dalam bentuk:

(a)
rantai makanan.

(b)
siratan makanan.
2.
Rantai makanan adalah hubungan makanan antara beberapa 
organisma hidup
 secara linear.
3.
Gabungan beberapa rantai makanan 
disebut siratan makanan.
4.
Contoh rantai makanan.


5.
Semua rantai makanan bermula dengan pengeluar (tumbuhan).
6.
Pengeluar membina makanan secara fotosintesis.
7.
Tikus, ular dan helang ialah contoh
 pengguna.
8
Pengguna yang memakan pengeluar disebut pengguna primer. Biasanya haiwan herbivor atau omnivor.
9.
Pengguna yang memakan penggunaprimer disebut pengguna sekunder.
 Biasanya haiwan karnivor atau omnivor.
10.
Tenaga dipindahkan di sepanjang  rantai makanan.
11.
Tenaga berasal daripada Matahari.
12.
Dalam kehidupan sebenar, hubungan  yang lebih kompleks akan membentuk siratan makanan.

Contoh Rantai makanan


5 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...